نحوه پرداخت

نحوه پرداخت

مشتری عزیز شما می توانید هنگام خرید از سایت ، از طریق درگاه اینترنی بانک، به شیوه آنلاین  و یا از طریق فیش بانکی هزینه سفارش خود را پرداخت نمایید.

پرای پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانک لازم است در هنگام خرید از سایت شیوه پرداخت اینترنتی را انتخاب کرده و پس از ثبت سفارش و هنگام ورود به درگاه بانک اطلاعات کارت خود را وارد کنید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

  • شماره 12 رقمی کارت
  • CVV2
  • تاریخ انقضای کارت
  • رمز پویا

 

برای پرداخت با فیش بانکی لازم است پس از پرداخت هزینه از طریق بانک اطلاعات فیش بانکی را در سایت وارد کنید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

  • نام واریز کننده
  • نام بانک
  • تاریخ واریز
  • شماره حساب
  • شماره فیش